βοηθείας, παράλειψη


βοηθείας, παράλειψη
Το άρθρο 288 § 2 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα χαρακτηρίζει ως «παράλειψη οφειλομένης βοηθείας» τη μη παροχή συνδρομής σε περιπτώσεις δυστυχήματος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης και την τιμωρεί με φυλάκιση μέχρι και έξι μηνών. Προϋπόθεση του αξιόποινου ο Π.Κ. θέτει να έχει ζητηθεί η βοήθεια αυτή και ο δράστης να την αρνηθεί χωρίς να μπορεί να προβάλει ως αιτία της άρνησής του ότι αν ενεργούσε θα έθετε σε ουσιώδη κίνδυνο τον ίδιο τον εαυτό του. Σε άλλους ποινικούς κώδικες ή νόμους (Γαλλίας, Ιταλίας κλπ.), η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται όταν ένα πρόσωπο βρεθεί αναίσθητο, τραυματισμένο ή διατρέχει άλλο κίνδυνο. Η διεύρυνση αυτή του κοινωνικού καθήκοντος αποβλέπει στην αντιμετώπιση των διαφόρων ατυχημάτων που προκαλούνται από τις σύγχρονες τεχνικές εξελίξεις και κυρίως από τα αυτοκίνητα.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.